CHÍNH SÁCH MUA HÀNG VÀ BẢO MẬT

I. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mong muốn tôn trọng quyền riêng tư & bảo vệ quyền lơi của Khách hàng, Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật toàn bộ thông tin theo Chính sách bảo mật dưới đây:
1. Tuân thủ theo quy định về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân – Điều 68 – Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
2. Trong trường hợp cần tổng hợp thông tin Khách hàng, Chúng tôi luôn thông báo chính xác về mục đích sử dụng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý, cho phép của chính khách hàng.

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN
Thuật ngữ “Thông tin” trong Chính Sách bảo mật thông tin nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính / đơn vị / cá nhân của khách hàng:
1. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin Khách hàng trong nội bộ Thiết bị vệ sinh Hassan
2. Đơn hàng: Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Bạn
3. Duy trì tài khoản: Để tạo và duy trì tài khoản của Bạn với Chúng tôi, bao gồm các chương trình khách hàng thân thiết, chương trình thưởng…
4. Dịch vụ người tiêu dùng, Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các yêu cầu, khiếu nại, thông tin dịch vụ…
5. Cá nhân hoá: Chúng tôi tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hoá mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm không giới hạn:
– Cải thiện & cá nhân hoá trải nghiệm mua  của Bạn trên trang: hassan.vn
– Chúng tôi cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với nhu cầu cá nhân hoá & đi đến ý tưởng dịch vụ mới.
– Phục vụ bạn những giới thiệu, quảng cáo, Email phù hợp với sự quan tâm của Bạn
6. An ninh: Có các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của khách hàng hoặc giả mạo thông tin khách hàng.
7. Theo yêu cầu của pháp luật: Quy luật của pháp luật tuỳ từng thời điểm, Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
Chúng tôi thu thập thông tin của Bạn khi:
Trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua website thương mại điện tử: https://hassan.vn/
1. Họ và tên
2. Email
3. Số điện thoại
4. Địa chỉ

IV. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho việc tạo đơn hàng tiếp theo hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ bảo mật trên hệ thống dữ liệu phần mềm của Thiết bị vệ sinh Hassan.

V. KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:
1. Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ liên quan đến vận chuyển, chỉ giới hạn ở các thong tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin cá nhân.
2. Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài nhưng vẫn luôn cam kết bảo mật thông tin cá nhân.
3. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do pháp luật yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ pháp lý.

VI. AN TOÀN DỮ LIỆU
Chúng tôi sử dụng phần mềm hệ thống để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:
1. Đảm bảo an toàn trong môi trường vận hành: Chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết.
2. Các thông tin thanh toán: Được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

VII. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào
Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Chúng tôi.

VIII. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
Thiết bị vệ sinh Hassan
Địa chỉ: Số 163 Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.5666.5656

TRÂN TRỌNG

Thiết bị vệ sinh Hassan